image banner
  ĐĂNG NHẬP  
THÔNG BÁO
VIDEO - CLIP
Hội Phụ Nữ với công tác Bảo Vệ Môi Trường và ứng phó với Biến Đổi Khí Hậu
Bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu là những vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, có tầm ảnh hưởng lớn quyết định sự phát triển bền vững của đất nước. Vì thế, đây cũng là những vấn đề nhận được sự quan tâm của toàn xã hội. Trong đó không thể không kể đến vai trò của phụ nữ trong công tác này. Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ từ trung ương đến cơ sở đã tích cực phát động, tham gia nhiều phong trào, hoạt động ý nghĩa với nhiều mô hình mang lại tính khả thi, hiệu quả thiết thực.Với tinh thần đó, chúng ta sẽ cùng bàn luận về vấn đề: Hội phụ nữ với công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.
image advertisement
image advertisement
Đăng nhập
image advertisement

Phải có lý do nào đó khiến 1% người giàu nhất hiện nắm giữ hơn 30% tài sản của thế giới (tính đến cuối năm 2021). Có thể người giàu có những bí mật nhất định để tích lũy tài sản và tìm hiểu về các chiến lược của họ để áp dụng vào bản thân mình có thể giúp bạn xây dựng sự giàu có.

Trong những năm qua, gắn với việc thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” theo Quyết định số 939/QĐ-TTCP của Thủ tướng Chính phủ, Hội LHPN huyện Nam Đàn (Nghệ An) đã nhận thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong việc tham gia chương trình OCOP. Với tư cách vừa là chủ thể vận động tuyên truyền về chương trình, vừa là chủ thể tham gia xây dựng, phát triển sản phẩm OCOP, cũng lại là người quan trọng quyết định lựa chọn sản phẩm tiêu dùng cho gia đình. Vì vậy, Hội đã sáng tạo, linh hoạt trong việc hỗ trợ các ý tưởng khởi nghiệp của hội viên phụ nữ đồng thời phát triển các sản phẩm đặc trưng của địa phương - sản phẩm OCOP.