Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Phong trào thi đua
Skip portletPortlet Menu
 
Hoạt động của Hội
Skip portletPortlet Menu
 
bản tin
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Cơ cấu tổ chức (13/05/2011 09:55 AM)

 Tổ chức, bộ máy:
 Cơ cấu tổ chức hiện nay của cơ quan Hội LHPN tỉnh:

 

Gồm 6 Ban chuyên môn                                                               

Điện thoại

1. Ban Tổ chức:                                                                  

3565.417

2. Ban Văn phòng:

3565.423

3. Ban Chính sách - Luật Pháp:                                          

3592.991

4. Ban Tuyên giáo:             

3590.082              

5. Ban Gia đình xã hội:                                                        

3590.083

6.-Ban Hỗ trợ Phụ nữ phát triển kinh tế

3590.091


 |  Đầu trang
 
 
 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
  Lịch công tác tháng 3.2018  (01/03/2018 02:46 PM)
  lịch công tac tháng 6/2016  (31/05/2016 02:36 PM)
  lịch công tac tháng 5/2016  (30/04/2016 02:40 PM)
  lịch công tac tháng 4/2016  (01/04/2016 02:34 PM)
  lịch công tac tháng 3/2016  (02/03/2016 08:57 AM)
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu