Giới thiệu chung
Skip portletPortlet Menu
 
Tin tức - Sự kiện
Skip portletPortlet Menu
 
Phong trào thi đua
Skip portletPortlet Menu
 
Hoạt động của Hội
Skip portletPortlet Menu
 
bản tin
Skip portletPortlet Menu
 
Liên kết website
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Công tác giám sát, phản biện xã hội trong các cấp Hội phụ nữ
Hoạt động giám sát, phản biện xã hội luôn được các cấp Hội phụ nữ quan tâm, đặc biệt từ khi Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 217 - QĐ/TW ngày 12/12/2013 về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”Đây được xem là chủ trương lớn, mang tính đột phá nhằm hiện thực hóa cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ; đồng thời cụ thể hóa vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác giám sát và phản biện xã hội, là điều kiện để nâng cao vai trò, vị thế, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, trong đó có vai trò, vị thế hết sức quan trọng của Hội LHPN các cấp.
Hội LHPN thành phố Vinh phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội
Giám sát, phản biện xã hội không chỉ thực hiện quyền và trách nhiệm theo quy định của pháp luật, mà còn thực hiện chức năng đại diện cho các tầng lớp phụ nữ theo Điều lệ Hội, góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam trong tham gia quản lý nhà nước. Xác định rõ vai trò của công tác giám sát, phản biện xã hội nên từ nhiều năm nay, đặc biệt là sau khi có Quyết định Số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Ban chấp hành trung ương Đảng về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội  của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, Hội LHPN thành phố đã tích cực chỉ đạo các cấp Hội thực hiện và đạt kết quả đáng ghi nhận.
Hội phụ nữ Quỳnh Lưu thực hiện đối thoại chính sách
Kết luận số 55-KL/TW của Ban Bí thư ngày 18/1/2013 “Về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”
Tại phiên họp ngày 04-12-2012, sau khi nghe Ban Dân vận Trung ương báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27-4-2007 của Bộ Chính trị khóa X “ về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, ý kiến của các cơ quan có liên quan, Ban Bí thư đã thảo luận và kết luận như sau:
Những kết quả bước đầu trong công tác chỉ đạo xây dựng mô hình thực hiện: Đề án "Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt"
Để chỉ đạo rút kinh nghiệm trong triển khai thực hiện Quyết định 704/QĐ-TTg ngày 19/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt”, Ban chỉ đạo thực hiện đề án tỉnh Nghệ An đã chọn xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn làm điểm chỉ đạo. Qua 1 năm thực hiện đã đạt được một số kết quả bước đầu đáng ghi nhận.
Nhìn lại 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/CA-PN giai đoạn 2008 – 2012
Hội LHPN tỉnh phối hợp với Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết NQLT 01 về "Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và TNXH" giai đoạn 2008-2012.
Thăm tặng quà gia đình chiến sỹ đang công tác tại quần đảo Trường sa
Từ ngày 03 - 12/5/2012 đoàn công tác số 10 của Trung ương Hội LHPN Việt Nam do đồng chí Hoàng Thị Ái Nhiên - Phó chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa: Đá Nam, Song Tử Tây, Nam Yết, Sinh Tồn, Côlin, Đá Đông (A), Đá Tây (A,C), Đá Lát, Quế Đường, Trường Sa lớn và Nhà giàn DK1/8 những người con ưu tú của Tổ quốc đang ở nơi đầu sóng ngọn gió, ngày đêm canh giữ sự bình yên cho vùng biển đảo, một phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.
Hội LHPN tỉnh Nghệ An tổ chức sinh hoạt “Ngày pháp luật”
Thực hiện Chỉ thị số 21/2011/CT - UBND ngày 01/7/2011 của UBND tỉnh Nghệ An và Hướng dẫn số 239/HD - HĐ ngày 13/3/2012 của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật, Hội LHPN tỉnh đã triển khai thực hiện "Ngày pháp luật" tại cơ quan Hội.
Ra mắt câu lạc bộ “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật” Bản Huồi Cam, xã Nậm Nhoóng, huyện Quế Phong
Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên, phụ nữ, được sự nhất trí của Thường trực huyện uỷ, Ban CHQS huyện, ngày 29/3/2012 Hội LHPN huyện Quế Phong tổ chức lễ ra mắt CLB “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật” tại Bản Huồi Cam, xã Nậm Nhoóng, huyện Quế Phong. Tham dự lễ ra mắt có các đ/c lãnh đạo Thường trực huyện uỷ, lãnh đạo UBND huyện...
Trích dẫn kế hoạch: Chỉ đạo mô hình "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho phụ nữ nông dân" tại Xã Quỳnh Phương - Huyện Quỳnh Lưu

Thông qua mô hình để đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng, của Hội; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, hội viên, phụ nữ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật, từng bước hình thành nếp sống và làm việc theo pháp luật của cán bộ, hội viên phụ nữ nông thôn.

 
 
 
Thông báo
Skip portletPortlet Menu
 
Lịch làm việc
Skip portletPortlet Menu
  Lịch công tác tháng 3.2018  (01/03/2018 02:46 PM)
  lịch công tac tháng 6/2016  (31/05/2016 02:36 PM)
  lịch công tac tháng 5/2016  (30/04/2016 02:40 PM)
  lịch công tac tháng 4/2016  (01/04/2016 02:34 PM)
  lịch công tac tháng 3/2016  (02/03/2016 08:57 AM)
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu