Thành phố Vinh đảm bảo tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 (24/08/2020 07:55 AM)

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá rất cao vai trò của phụ nữ trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Người cho rằng, nếu không giải phóng phụ nữ thì không thể giải phóng một nửa loài người, nếu không giải phóng phụ nữ là xây dựng chủ nghĩa xã hội chỉ một nửa. Bác khẳng định: Xem trong lịch sử cách mệnh, chẳng có lần nào là không có đàn bà, con gái tham gia”“An Nam cách mệnh cũng phải có nữ giới tham gia mới thành công”. Vì vậy, Người luôn nhắc nhở cán bộ, đảng viên phải quan tâm giáo dục, giúp đỡ, tạo điều kiện cho chị em phụ nữ tiến bộ, không thành kiến, hẹp hòi với họ, và việc phát huy vai trò và năng lực sáng tạo của phụ nữ là trách nhiệm của toàn xã hội.

Thực hiện những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và quán triệt các quan điểm của Đảng về công tác cán bộ nữ trong thời kỳ mới, ngày 25/11/2019 Thành ủy Vinh đã ban hành văn bản số 10 -HD/Th.U về Hướng dẫn đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo đó đảm bảo“phấn đấu đạt tỷ lệ cấp ủy viên nữ từ 15% trở lên và có cán bộ nữ trong BanTthường vụ… Cấp ủy các cấp, nhất là người đứng đầu phải chủ động và có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo việc rà soát, đánh giá để đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp cán bộ nữ vào các chức danh có cơ cấu tham gia cấp ủy khóa mới”.

Trên cơ sở nguồn quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, cùng sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy, kết quả là tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại 25 phường, xã là 106/354 người (29.99%), trong đó có 25/119 người là ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy (21,08%). Vừa qua, tại đại hội Đảng bộ Thành phố có 10 đại biểu nữ (25%) được tín nhiệm bầu vào BCH Đảng bộ, trong đó có 03 nữ đại biểu được bầu vào Ban thường vụ (23,07%) từ đó tạo điều kiện thuận lợi để chị em phát huy vai trò, năng lực của mình, góp phần vào sự phát triển bền vững  thành phố  trong thời gian tới.

                                                                                Hương Giang 
 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  >  >>
 
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
Video, clip
Skip portletPortlet Menu
Đồng hành cùng phụ nữ biên cương