Thi đua là yêu nước, là trách nhiệm cộng đồng
  Ngày 11-6-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Người chỉ rõ: “Mỗi người dân Việt Nam, bất kỳ già, trẻ, gái, trai; bất kỳ giàu, nghèo, lớn, nhỏ, đều cần phải trở nên một chiến sĩ đấu tranh trên mọi mặt trận”. Và theo Người, thi đua không chỉ làm tăng động lực của người lao động, phát huy năng lực sáng tạo trong quá trình học tập, nghiên cứu, phát triển sản xuất, mà thi đua còn có ý nghĩa thể hiện sức mạnh của tinh thần yêu nước, là động cơ phấn đấu thường xuyên, liên tục của mỗi cá nhân và tập thể trong mọi hoạt động để hướng tới mục tiêu đề ra.
 
 
 
Thư viện ảnh
Skip portletPortlet Menu
 
Video, clip
Skip portletPortlet Menu
Đồng hành cùng phụ nữ biên cương