Video
Skip portletPortlet Menu
Đồng hành cùng phụ nữ biên cương
 
 
 
 
 
 
 
 
Những kết quả đạt được sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Nghệ An lần thứ XV
 Sau gần ba năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Nghệ An lần thứ XV, 14/14 chỉ tiêu đã đạt và vượt. Kết quả ấy khẳng định sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống tổ chức Hội. Thể hiện sự năng động, sáng tạo, đổi mới trong triển khai thực hiện nghị quyết tạo được sự đồng thuận lớn của các tầng lớp phụ nữ để đưa Nghị quyết Đại hội Đại biểu phụ nữ các cấp đi vào cuộc sống.
Hội LHPN thành phố Vinh Nhưng bước đi sáng tạo trong hoạt động Hội
Thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ Thành phố lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2016–2021, các cấp hội phụ nữ Thành phố đã lựa chọn khâu đột phá “Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động Hội cơ sở đa dạng các hình thức tập hợp phụ nữ; phát huy quyền làm chủ của hội viên, phụ nữ” để góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động Hội, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của các tầng lớp hội viên, phụ nữ, gắn nhiệm vụ xây dựng tổ chức Hội với nhiệm vụ chính trị Thành phố.
Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Anh Sơn trong nửa đầu nhiệm kỳ 2016 – 2021
Nhiệm vụ “Nâng cao hiệu quả thực chất công tác giám sát, phản biện xã hội, tham mưu đề xuất chính sách, góp phần giải quyết các vấn đề thiết thân của phụ nữ” là một trong những khâu đột phá được Trung ương Hội LHPN Việt Nam xác định nhằm nâng cao vai trò, vị thế của Hội LHPN các cấp; đồng thời thực hiện tốt hơn chức năng đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng cho các tầng lớp phụ nữ. Trong những năm qua Hội LHPN huyện Anh Sơn đã xây dựng, ban hành nhiều kế hoạch, văn bản hướng dẫn, tổ chức các cuộc họp, tập huấn chuyên đề, kỹ năng giám sát, định hướng nội dung thực hiện nhiệm vụ.
GIẢI PHÁP HỖ TRỢ HỘI VIÊN PHÁT TRIỂN KINH TẾ, GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG
Trong nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội phụ nữ các cấp, cùng với triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua và các nhiệm vụ của công tác Hội, các cấp Hội phụ nữ huyện Đô Lương đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Qua đó đã giúp nhiều hội viên thoát nghèo, vươn lên có cuộc sống ổn định và làm giàu chính đáng, góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế của địa phương.
Nỗ lực ngăn chặn nạn mua bán người

Kỳ Sơn có 20 xã đặc biệt khó khăn, thị trấn với 194 bản. Trong đó có 11 xã giáp biên, 192 km đường biên giới Việt Lào. Địa hình phức tạp, giao thông đi lại khó khăn. Dân số hơn 70 nghìn người. Trong đó đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm gần 95%; đời sống, trình độ nhận thức của đại đa số nhân dân nhìn chung còn thấp; ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận quần chúng chưa cao; tỷ lệ đói nghèo chiếm 50,9%. Có hơn 10 nghìn hội viên phụ nữ, nhiều chị em không biết tiếng phổ thông; tỷ lệ mù chữ, tái mù chữ còn cao, chiếm hơn 10%; tệ nạn xã hội chưa giảm; đặc biệt là tình trạng mua bán người còn nhiều tiềm ẩn phức tạp.

Trong 5 năm (từ 2013 – 2018), Công An huyện Kỳ Sơn đã bắt và khởi tố 20 vụ mua bán người, có 36 đối tượng, giải cứu được 27 nạn nhân. Trong đó, phần lớn chị em phụ nữ trên địa bàn huyện bị lừa bán là do nhẹ dạ cả tin, bị kẻ xấu lừa đi lao động lương cao, công việc nhẹ nhàng. Nhiều chị em do chán nản chuyện gia đình, chồng nghiện ma tuý, rượu chè, đi tù, hay đánh đập... nên bỏ đi Trung Quốc lấy chồng. Riêng xã Chiêu Lưu có 60 chị đi lấy chồng ở Trung Quốc thì có 46 chị có chồng nghiện ma túy hoặc đang đi tù. Nhiều chị em tự nguyện đi kiếm tiền lo cho gia đình, nhưng bị lừa bán. Có trường hợp bị bán đi, sau đó trở về được địa phương lại rủ rê người khác đi Trung Quốc. Nhiều trường hợp bố mẹ hoặc chồng tiếp tay cho kẻ xấu nhận tiền của kẻ môi giới cho con đi theo, không khai báo với cơ quan chức năng hoặc bao che cho kẻ xấu, thậm chí khi con mình được giải cứu trở về không muốn tiếp nhận và lại muốn cho đi… Vì vậy làm cho tình trạng mua bán phụ nữ và trẻ em ngày càng phức tạp, tinh vi dưới nhiều hình thức.

An toàn cho phụ nữ và trẻ em: Làm gì để hiệu quả?
Hội LHPN Nghệ An biểu dương, khen thưởng 80 điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực

Vừa qua, Hội LHPN Nghệ an tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và biểu dương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực giai đoạn 2016 - 2018.

            Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đại biểu các sở, ban ngành, UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh Nghệ An; các đại biểu đại diện cho Hội LHPN các huyện, thành, thị, các đơn vị LLVT; đặc biệt là sự có mặt của 80 điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực, đại điện cho trên 500 ngàn cán bộ, hội viên trên địa bàn toàn tỉnh.

Công tác giám sát, phản biện xã hội trong các cấp Hội phụ nữ
Hoạt động giám sát, phản biện xã hội luôn được các cấp Hội phụ nữ quan tâm, đặc biệt từ khi Bộ Chính trị ban hành Quyết định số 217 - QĐ/TW ngày 12/12/2013 về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”Đây được xem là chủ trương lớn, mang tính đột phá nhằm hiện thực hóa cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ; đồng thời cụ thể hóa vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác giám sát và phản biện xã hội, là điều kiện để nâng cao vai trò, vị thế, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, trong đó có vai trò, vị thế hết sức quan trọng của Hội LHPN các cấp.
Hội LHPN thành phố Vinh phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội
Giám sát, phản biện xã hội không chỉ thực hiện quyền và trách nhiệm theo quy định của pháp luật, mà còn thực hiện chức năng đại diện cho các tầng lớp phụ nữ theo Điều lệ Hội, góp phần thực hiện mục tiêu bình đẳng giới và nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam trong tham gia quản lý nhà nước. Xác định rõ vai trò của công tác giám sát, phản biện xã hội nên từ nhiều năm nay, đặc biệt là sau khi có Quyết định Số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Ban chấp hành trung ương Đảng về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội  của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội, Hội LHPN thành phố đã tích cực chỉ đạo các cấp Hội thực hiện và đạt kết quả đáng ghi nhận.
Hội phụ nữ Quỳnh Lưu thực hiện đối thoại chính sách