Video
Skip portletPortlet Menu
Đồng hành cùng phụ nữ biên cương
 
 
 
 
 
 
 
 
Tập huấn kỹ năng truyền thông, tuyên tuyền, vận động phụ nữ tham gia BHYT, BHXH
Vai trò của chi hội trưởng phụ nữ trong tập hợp, vận động phụ nữ
Mặc dù không phải là một cấp trong hệ thống tổ chức Hội nhưng chi hội phụ nữ có vai trò vô cùng quan trọng trong công tác tập hợp, vận động phụ nữ, đặc biệt là đội ngũ chi hội trưởng. Họ chính là cánh tay nối dài giữa cán bộ và hội viên, phụ nữ; nơi thực thi các chủ trương, kế hoạch, chương trình hoạt động của hội phụ nữ. Sự   nhiệt tình, tâm huyết có trách nhiệm, năng động và sáng tạo của họ thực sự góp phần thúc đẩy phong trào và hoạt động Hội phụ nữ ngày càng phát triển.
Hiệu quả từ mô hình “Xây dựng cơ sở Hội vùng dân tộc thiểu số” tại xã Lượng Minh, huyện Tương Dương
(PNNA) Công tác tập hợp, thu hút hội viên phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ dân tộc thiểu số tham gia vào tổ chức Hội luôn được xem là một trong những nhiệm vụ then chốt trong việc xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh. Vì vậy, thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn tỉnh tích cực đổi mới nội dung, hình thức, hướng hoạt động về các cơ sở đặc thù nên đã thu hút được 12.582 hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số, chiếm gần 68% trong tổng số hội viên phụ nữ thiểu số toàn tỉnh tham gia và gắn kết với tổ chức Hội. Trong đó, điển hình là mô hình “Cơ sở Hội vùng dân tộc thiểu số“ tại xã Lượng Minh huyện Tương Dương do Hội LHPN tỉnh chỉ đạo điểm.